Het uit laten voeren van een sondering

Palenrammer

De fundering op palen heeft een dragende grondlaag nodig. Belangrijk om te weten is dan wel hoe diep die dragende grondlaag ligt. Dit wordt gemeten aan de hand van een sondering. Bij een sondering wordt bepaald wat het draagvermogen van de grond is. Dit wordt gedaan door een staaf (sondeerconus) in de grond te plaatsen, en de weerstand van de grond te meten. Hiervoor kunt u een palenrammer benzine huren. Een sondering wordt gebruikt voor een meting van het draagvermogen van de grond om zo te bepalen hoe diep een paal de grond in moet. De constructeur heeft voor zijn berekening de sondering nodig. Hij moet immers weten hoe stabiel de grond is en hoe hij de fundering moet berekenen.

Hoe gaat een sondering in zijn werk?

Wanneer een sondering wordt uitgevoerd brengt men een staaf met kegelvormige punt, de sondeerconus, met een tophoek van 60 graden in de grond. Met die conus wordt de ‘mechanische weerstand’ van de grond gemeten. Waar de zandlaag ligt kan worden bepaald doordat klei of veen minder weerstand veroorzaken dan zand. Deze weerstand noemen we conusweerstand en heeft dus te maken met de kracht die nodig is om de conus de grond in te brengen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van een palenrammer benzine huren. Het resultaat is een grafiek, de sondeerstaat, waarin je met één oogopslag kunt zien waar de dragende grondlagen liggen en dus hoe diep de funderingspaal de grond in moet.

De kosten van sondering

De kosten voor het sonderingsonderzoek bedragen €600 tot €750 (excl. BTW). Dit kan zich echter al snel terugverdienen omdat er minder beton of metaal nodig is bij de bouw. Het is dus een mooie manier om direct de sonderingskosten en de ingenieurskosten terug te verdienen. Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een geschroefde funderingspaal. Deze kan in delen de grond ingedraaid worden, waarbij tijdens het schroeven gemeten kan worden waar de zandlaag ligt. Hierdoor is een sondering niet meer nodig en kan je dus op kosten besparen.