Loods bouwen zonder vergunning

Loods bouwen zonder vergunning

Zo bouw je zonder vergunning een loods

Wilt u zonder vergunning een loods bouwen? Dat is zeker mogelijk als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Er gelden hier in Nederland namelijk verschillende regels voor het bouwen van loodsen. Als u bijvoorbeeld kiest voor een snelbouw loods, dan valt dat onder het bouwen van zogenaamde bijbehorende bouwwerken. In dit blog leest u wanneer u een dergelijke loods zonder vergunning mag bouwen. Lees dus snel verder.

Voorwaarden voor vergunningvrij bouwen

U kunt verguningsvrij bouwen wanneer u aan deze voorwaarden voldoet:
  • De loods moet naast of achter het hoofdpand staan met ten minste 1 meter tussen de loods en de voorgevel van het hoofdpand.
  • De loods dient in functie ondergeschikt te zijn aan het hoofdpand. Dit geldt daarbij ook voor een loods, berging, kantoorruimte, garage, werkplek of opslag.
  • Het maximale oppervlak van de loods is 100m² binnen de bebouwde kom en 150 m² buiten de bebouwde kom. Daarnaast mag het totale oppervlak van bijgebouwen niet meer bedragen dan 50% van het onbebouwde terrein.
  • De goothoogte is hooguit 3 meter
  • De maximale nokhoogte is 5 meter
  • De dakhelling is maximaal 47%
  • Een mogelijke extra verdieping mag niet als woonruimte dienen.
  • Een loods of een ander bijgebouw moet altijd aan de voorwaarden van het bouwbesluit voldoen. Denk hierbij aan brandveiligheid, isolatie, afmetingen van deuren, sneeuwbelasting, windbelasting e.d.

Extra check

Bent u er bijna zeker van dat u aan deze voorwaarden voldoet? Doe in dat geval toch altijd even een extra check bij uw gemeente. U weet dan zeker aan welke voorwaarden u van uw gemeente moet voldoen. Op die manier komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan en kunt u zorgeloos genieten van uw loods en de fijne voordelen die u ermee krijgt.

Meer weten?

Meer weten op het gebied van klussen en wonen? Hou dan absoluut ons leerzame blog in de gaten.